Hjem

RADMERS

Kriminalpræventivt MiljøDesign

Sikring & Sikkerhed

- løsninger der passer dig

John Radmer, Østergade 29, 4140 Borup

cvr-nr.: 37550434

Hvad er

Kriminalpræventivt MiljøDesign?

Kriminalpræventivt MiljøDesign (KPMD) er den danske pendant til "Crime Prevention Throug Environmental Design" (CPTED).

En veldokumenteret og vel afprøvet metode, der indtænker både Social forebyggelse og Situationel forebyggelse som kriminal-præventive værktøjer, adfærd og holdninger.

 

Kriminalpræventivt MiljøDesign er bygge-, anlægs- og indretningsmetoder, der skaber miljøer, hvor kriminalitet vanskeliggøres på grund af sikringstekniske foranstaltninger og mulighed for naturlig overvågning ("øjne på gaden")

 

Metoderne tager sit udgangspunkt i "Kriminalitets-trekanten", hvor forudsætningerne for at kriminalitet kan opstå er: "en motiveret gerningsmand",

"et egnet objekt" og endelig "fravær af kontrol". Ændrer man på bare en af disse forudsætninger opstår kriminalitet ikke. Det er naturligvis en noget forenklet beskrivelse - derfor mere under de enkelte indhold.

 

Principperne i KPMD kan anvendes ved bygge- og anlægsprojektering i By- og boligområder og ved indretning af offentlige og private bygninger, kontorer, institutioner, forretninger o.m.a.

 

RADMERS - KriminalPræventiv MiljøDesign tilbyder uvildig rådgivning til projektering af By- og boligområder, anlægsprojekter i det offentlige "Byrum", kontor- og forretningslokaler / -komplekser

 

Hjemmesiden er i øjeblikket under opbygning

FAST AND

RELIABLE SERVICE